Project Type: Album

Holle mei ferhalen

Holle mei ferhalen

It album “Holle mei ferhalen” is myn debút album as sjonger/ferskeskriuwer.It befettet ûnder oare de single “Heger” dy ’t ik yn 2019 ynstjoerde foar Liet, mar ek de titelsong “Holle