Dit jier op 97 yn de Fryske top 100!!!

Jimme ha it wêr mogelik makke… Ek dit jier stiet myn ferske Heger yn te Fryske top 100.
We binne wol aardich wat plakjes sakke dit jier, mar dat makket hielendal neat.
Takommend jier mar efkes sjen at we misskien in oar ferske dwaan moatte.

Yn eltst gefal elkenien bedankt foar it stimmen!!!