Op syk nei dy

Sa hjit de nije single dy’t dêr oan komt. It ferske giet oer de syktocht nei wiere leafde.
Guon minsken hoege der miskien net iens nei te sykjen. Foar harren komt it gewoan op harren paad. En der binne fêst ek minsken dy ’t harren hiele libben op syk binne.

Yn it ferhaal fan dit ferske giet is misskien net hielendal fansels, mar komt it úteinlik wol goed 😉
En wannear ’t dejinge dan syn wiere leafde fûn hat. Fielt er him de kening te ryk.

Ha jim al in idee wannear dit ferske foar it earst te hjearren is? Hâld de radio mar goed yn de gaten.