Holle mei ferhalen (single)

De tredde single fan it album hjit “Holle mei ferhalen” en kaam ein augustus 2021 út. Dit ferske giet oer myn mem. Myn mem is yn 2014 ferstoarn oan de gefolchen fan kanker. Itselfde jier is ek dit ferske skriuwn. It hat in hiel skoft duorre foar dat it ferske spyle wurde koe foar it grutte publyk.
Úteinlik hat it album deselfde titel kriigen.

Ek op dizze single gearwurking mei ferskatte artysten:

Miks yn hannen fan Harry Zwerver
Master troch Darius van Helfteren