Paad nei hús

“Paad nei hús” wie de opfolcher fan it ferske “Heger” wat ein janewaris 2021 útbrocht waard.
It ferske giet oer dat it goed is om de kop sa no en dan ris efkes leech te meitsjen. Wy minsken moatte fan alles en by in soad fan ús bliuwt dat yn de holle hingjen. Foar my wurket it hiel goed om dan efkes in blokje te draven.

De folgende minsken hawwe meiwurke oan dizze plaat:

  • Jeroen Blumers – slachreau
  • Paul van Dijk – Piano
  • Douwe v/d Werff – Oargel & elektryske gitaar