Archives: It nije album "Holle mei ferhalen" is der!

Klik op it ûndersteande plaatsje om it nije album te lústerjen!

Artwork tiidkapsule

Tiidkapsule

Yn it jier dat Ljouert de kulturele haadstêd fan Europa wie (2018). Gebeurde der fan alles op kultureel gebiet yn Fryslân. Sa ek yn it doarp Nijhúzum. Elke moanne waard

Slieptekoart

Slieptekoart

Ik koe mar net genoch krije fan it útbringe fan singles… Of eins koe ik it album mar net ôfkrije…Waarskynlik sliepgebrek. It tema fan dit ferske. Mei meiwurking fan:

Op syk nei dy

Op syk nei dy

Yn 2010 bin ik troud mei myn frou Lieuwkje. Op ús bruloftfeest hie ik in eigenskriuwn ferske foar har ynstudeare. It ferske hjitte “Love song”. Mar eins wie dit it

Bla bla bla

Bla bla bla

De fjirde single dy ’t yn oktober 2022 útkaam liet efkes wat langer op sich wachtsje.It ferske giet oer minsken dy ’t altyd oan it wurde binne… Se hawwe in

Paad nei hús

Paad nei hús

“Paad nei hús” wie de opfolcher fan it ferske “Heger” wat ein janewaris 2021 útbrocht waard.It ferske giet oer dat it goed is om de kop sa no en dan

J.A.N. - Heger - v1

Heger

Yn augustus 2020, in jier nei syn myn Liet aventoer mei J.A.N., kaam myn earste single út op alle streamingsplatfoarmen en waard it ferske ek oppikt troch de Fryske radiostjoerders.

Holle mei ferhalen

Holle mei ferhalen

It album “Holle mei ferhalen” is myn debút album as sjonger/ferskeskriuwer.It befettet ûnder oare de single “Heger” dy ’t ik yn 2019 ynstjoerde foar Liet, mar ek de titelsong “Holle